Tres elements clau de l’escoltisme europeu

La pedagogia de Baden-Powell

Scouts d’Europa ha volgut mantenir-se fidel a la visió que tenia el fundador de l’escoltisme. Això implica situar la naturalesa sempre que sigui possible com a marc de les activitats scouts, perquè s’entén que és el medi ideal perquè els joves exerceixin la seva llibertat d’una forma responsable.

A més, vol dir mantenir la visió de l’escoltisme com l’educació dels joves per als joves: els caps tenen per regla general entre 18 i 25 anys, fet que fa les relacions entre ells i els scouts o llobatons siguin molt fluides i fàcils: els nois perceben els seus caps com germans grans.

Caps scout suïssos. Imatge: Julia Ruman.

Caps scout suïssos. Imatge: Julia Ruman.

Seguir tenint a Baden-Powell com a referent també comporta un gran respecte a la llei scout, que no és altre cosa que les regles del joc de l’escoltisme i, més enllà d’això, un ideal per a una vida “recta i atractiva”, com digué en una ocasió Joan Pau II.

Finalment, val a dir que l’escoltisme de la FSE es basa en l’educació diferenciada. Aquest model ofereix la màxima llibertat als nois i les noies per a ser ells mateixos en cada moment de les activitats. Permet treballar molt a prop dels seus gustos, interessos, i posar molta atenció a la seva personalitat, que és diferent. Més important encara, contribueix a que els nois i noies es donin compte de la seva complementarietat. Llobatons i llobatones, scouts i guies, són el mateix, funcionen igual, però actuen per separat (cosa que no vol dir que no facin també activitats conjuntes).

Escoltisme catòlic

Ser un moviment d’escoltisme cristià és una altra de les característiques fonamentals de la FSE. Totes les associacions nacionals que la conformen són confessionals, i majoritàriament catòliques (com és el cas de la nostra).

La religió està present a la FSE perquè si l’escoltisme ha de procurar una formació integral de les persones, és evident que no pot obviar la seva dimensió espiritual. Per això, la FSE entén que la formació cristiana ha de formar part de l’escoltisme, i situa l’apropament a Déu entre els seus cinc fins. És part de les activitats scout habituals, es troba en elles d’una manera “natural”, cosa que evita convertir-les en una simple catequesi.

La formació cristiana la duen a terme tant els caps com, de forma especial, els consiliaris religiosos dels agrupaments.

El cristianisme és part fonamental de l'escoltisme europeu. Imatge: Philippe Lafonten.

El cristianisme és part fonamental de l’escoltisme europeu. Imatge: Philippe Lafonten.

La dimensió europea

Finalment, el fet de ser un moviment europeu enriqueix encara més l’experiència de l’escoltisme catòlic. Compartir ideals i maneres de fer amb joves d’arreu d’Europa ajuda als scouts i les guies a ser conscients de la transcendència del que fan.

La dimensió europea permet realitzar nombrosos intercanvis i activitats amb scouts i guies d’altres països, que es donen amb molta intensitat en l’etapa estrictament scout (12 a 17 anys). L’Eurojam, un campament internacional que es celebra un cop cada 10 anys, és la màxima expressió de la dimensió europea de la FSE, però cada any tenen lloc nombrosos campaments internacionals.

L’Estol Beat Pere Tarrés està actualment duent a terme un projecte de cooperació amb un estol de llobatons de Polònia, de la localitat de Józefów (Varsòvia). Als enllaços d’interès es troba la seva pàgina web.

Guies a la cerminònia de clausura de l'Eurojam 2014, celebrat a Normandia (França). Imatge: Valentina Startari

Guies a la cerimònia de clausura de l’Eurojam 2014, celebrat a Normandia (França). Imatge: Valentina Startari.