La pedagogia

Podem dir que un llobató és un petit scout, un nen que gaudeix de l’escoltisme d’una forma adaptada a la seva edat. Així doncs, no es pot entendre què significa ser llobató sense abans conèixer què és l’escoltisme.

L’escoltisme nasqué a Anglaterra a començaments del segle XX fruit de la preocupació d’un militar britànic, Robert Baden-Powell, pel futur de la joventut. Pensava que a l’ensenyament tradicional li mancava una vessant pràctica, orientada a l’acció, de manera que decidí consagrar la seva vida a la fundació i expansió d’un mètode educatiu complementari a la família i l’escola: l’escoltisme.

L’escoltisme (de l’anglès scout, “explorador”) és una pedagogia orientada a la preparació dels nois i noies per a la vida adulta. Ho aconsegueix d’una forma que podria considerar-se contrària a la pròpia educació: donant responsabilitats i autonomia als joves. Gràcies a aquesta llibertat que se’ls ofereix, ells es comprometen amb l’ideal que es troba rere aquesta llibertat: l’ideal de l’escoltisme que Baden-Powell concretà en una senzilla llei. El medi per aconseguir que la pedagogia funcioni de la millor manera no podia ser un altre que la naturalesa, allí on no hi ha facilitats i l’esforç, la responsabilitat i la confiança es converteixen en factors claus per a realitzar qualsevol empresa.

L’escoltisme esdevingué enseguida un fenomen d’èxit. Al 1910 hi havia censats més de 100.00 scouts a Anglaterra, i al 1920 es celebrà la primera trobada internacional de l’escoltisme. Hi participaren 8.000 nois i noies provinents de 21 països diferents.

Baden-Powell reunit amb caps scout vinguts d'ultramar al 1920, durant la primera trobada internacional de l'escoltisme, a Olympia (Londres). Imatge: Getty

Baden-Powell reunit amb caps scout vinguts d’ultramar al 1920, durant la primera trobada internacional de l’escoltisme, a Olympia (Londres). Imatge: Getty

Més tard, el pare jesuïta francès Jacques Sevin s’adonà de l’enorme potencial de l’escoltisme i l’adaptà al catolicisme. D’aquesta manera l’escoltisme es convertia en un mitjà ja no només per a ajudar als joves a ser bons ciutadans, sinó per a transmetre el missatge d’amor i salvació de l’Evangeli.

L’escoltisme de Guies i Scouts d’Europa té encara un tercer component, la dimensió europea, que s’explica amb més detalls a la pestanya “Guies i Scouts d’Europa”.

En definitiva, l’escoltisme té com a fi ajudar a cada jove a esdevenir un home o dona lliure i responsable. Com que s’orienta doncs a la persona en totes les seves vessants, l’escoltisme té cinc fins diferents pels quals cal vetllar de forma individual en cada activitat scout. Els cinc agrupats asseguren el desplegament de la pedagogia scout:

  • Desenvolupar la salut física i moral
  • Consolidar la personalitat i formar el caràcter
  • Adquirir el Sentit del Concret
  • Posar-se al servei dels altres
  • Donar un sentit de Déu a la vida a través de la fe cristiana

Trobareu més informació sobre aquests fins i sobre la pedagogia scout en general a la pàgina de l’Associació Espanyola de Guies i Scouts d’Europa.

Feu clic aquí per a descarregar el Projecte educatiu de Guies i Scouts d’Europa complert.

Els cinc fins de l'escoltisme permeten una formació personal de la persona. Imatge: Lionel Gomas. ETN Photo

Els cinc fins de l’escoltisme permeten una formació personal de la persona. Imatge: Lionel Gomas. ETN Photo