Guies i Scouts d’Europa

L’estol Beat Pere Tarrés és un estol de Guies i Scouts d’Europa. Això vol dir que és part d’una gran fraternitat de més de 55.000 scouts i guies d’una vintena de països europeus, Canadà i EEUU. Amb tots ells comparteix una missió, pedagogia, uniforme i costums.

Guies i Scouts d’Europa nasqué de forma oficial al 1956 a la ciutat alemanya de Colònia. En el context de la postguerra, animats per la idea de la fraternitat i la reconstrucció d’Europa, es reuniren una cinquantena de caps scout francesos i alemanys. Eren catòlics, protestants i ortodoxos, i fundaren la Federació de l’Escoltisme Europeu (FSE). El primer article dels seus estatus la definí com “una associació scout internacional, composta de seccions nacionals el fi de la qual és practicar l’escoltisme de Baden-Powell en el marc de la idea europea i les bases cristianes que postula la idea d’una Europa unida”.

Eurojam 2003

Amb el pas dels anys la FSE anà ampliant el nombre de països membres. Al 1978 es fundava l’Associació Espanyola de Guies i Scouts d’Europa. Amb la caiguda del comunisme, nombroses noves associacions nasqueren als països d’Europa de l’Est.

Per a més informació sobre les associacions nacionals, es pot consultar la pàgina de la FSE.